• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان مینودشتگلستان / مینودشتکد مرکز: 1221مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر مسعود مرجانیآدرس: آدرس: مینودشت ، خ پاسداران ، انتهای خیابان جمهوریکد پستی: 3984749816تلفن: 35220944 - 017نمابر: 35220944پزشکی قانونی شهرستان مینودشت
   2پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووسگلستان / گنبدکاووسکد مرکز: 1218مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر مهدی مفیدیآدرس: آدرس: گنبد کاووس - خ 17 شهریورکد پستی: 4971846349تلفن: 33383140 - 017نمابر: 33383140پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووس
   3پزشکی قانونی شهرستان گرگانگلستان / گرگانکد مرکز: 1216مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر فرحناز خسرویآدرس: آدرس: گرگان - کوی جوادیه - خیابان شهید پور بدری سومکد پستی: 4913764567تلفن: 32626430 - 017نمابر: 32626430پزشکی قانونی شهرستان گرگان
   4پزشکی قانونی شهرستان کلالهگلستان / کلالهکد مرکز: 1214مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر آرش شمالیآدرس: آدرس: کلاله - شهرک 50 - دستگاهکد پستی: 3944349917تلفن: 35421700 - 017نمابر: 35449193پزشکی قانونی شهرستان کلاله
   5پزشکی قانونی شهرستان علی آبادگلستان / علی آباد کتولکد مرکز: 1210مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر حسین ربانیآدرس: آدرس: علی آباد کتول - کمربندی - ابتدای خیابان مهدیهکد پستی: 1714449417تلفن: 34220913 - 017نمابر: 34220913پزشکی قانونی شهرستان علی آباد
   6پزشکی قانونی شهرستان بندرترکمنگلستان / بندرترکمنکد مرکز: 1200مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر علی اکبر خاندوزیآدرس: آدرس: بندرترکمن - جنب سپاه پاسدارانتلفن: 34429919 - 017نمابر: 34429919پزشکی قانونی شهرستان بندرترکمن
   7پزشکی قانونی شهرستان آق‌ قلاگلستان / آق قلاکد مرکز: 1199مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر عبدالقاسم رحمانی رستمیآدرس: آدرس: آق قلا ، خ شهید رجائی ، کوچه آیت ، مجتمع درمانگاه امان محمدیکد پستی: 3434549316تلفن: 34527766 - 017نمابر: 34527388پزشکی قانونی شهرستان آق‌ قلا
   8پزشکی قانونی شهرستان کردکویگلستان / کردکویکد مرکز: 48مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان گلستانمسئول مرکز: دکتر محمود آقامحمدیآدرس: آدرس: کردکوی - میدان مرکزیکد پستی: 3716448816تلفن: 34343543 - 017نمابر: 34343543پزشکی قانونی شهرستان کردکوی
   9مرکز پزشکی قانونی استان گلستانگلستان / گرگانکد مرکز: 25مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر حسین زارعیآدرس: آدرس: گرگان - کمربندی - روبروی شهرک حافظ - اداره کل پزشکی قانونی استان گلستانکد پستی: 4913897755تلفن: 32620302 - 017نمابر: 32621304پست الکترونیک: gs@lmo.irمرکز پزشکی قانونی استان گلستان
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز