FA | EN | AR
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 119
جمع بازديدها تاكنون: 399583
 1416 بازدید

مرگ های ناشی از حوادث رانندگی استان گلستان  1389


مرگ های ناشی از گازگرفتگی استان گلستان  1389


مرگ های ناشی از غرق شدگی استان گلستان  1389


مرگ های ناشی از سوختگی استان گلستان  1389

 


آمار

راهنمای خدمات

راهنمای مراکز

ارسال شکایات
نشانی: گرگان، بلوارشهید کلانتری ( کمربندی) – روبروی شهرک حافظ کدپستی: 4913797755
تلفن: 6620302، دورنگار: 6621304،
پیام کوتاه: 20001372