• مدیران ستادی و مراکز

   استان گلستان
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر حسین زارعی مدیرکل 017 32620302 32621304
   دکتر فرامرز ابراهیمی فلاح طلب معاون پزشکی آزمایشگاهی 017 32625005 ـ
   محمد خلیل مهتدی مسئول دفتر 017 32620302 ـ
   روح اله شهابی مسئول روابط عمومی 017 32624024 32624024
   ابوالقاسم بادلی امور اداری 017 32621915 32621915
   عبدالواحد مبشری کارگزینی 017 32623003 ـ
   عبدالواحد مبشری آموزش 017 32623003 ـ
   محمد خلیل مهتدی دبیرخانه اداری 017 32625005 32621304
   ابوالقاسم بادلی آمار 017 32621915 32621915
   جواد یزدانی انبار و امین اموال 017 32625005 ـ
   عبدالحلیم مهاجری کارپرداز 017 32623003 ـ
   اراز محمد حاجی قادری حسابداری 017 32622927 32622927
   محمد خلیل مهتدی مسئول دبیرخانه 017 32625007 ـ
   آدرس: گرگان - کمربندی - روبروی شهرک حافظ - اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان کدپستی: 4913897755

   لیلا سادات رضوانی امور کمیسیون ها 017 32626330 ـ
   دکتر محسن شهابی مسئول سالن تشریح 017 32626340 ـ
   المیرا کلانتری سوپر وایزر آزمایشگاه 017 32626360 32626360
   آدرس: گرگان - کوی جوادیه - خیابان شهید پور بدری سوم کدپستی: 4913764567
   شهرستان ها
   شهرستان گرگان
   دکتر فرحناز خسروی رئیس اداره 017 32626440 32626430
   آدرس: گرگان - کوی جوادیه - خیابان شهید پور بدری سوم کدپستی: 4913764567
   شهرستان گنبد کاووس
   دکتر مهدی مفیدی رئیس اداره 017 33383140 33383140
   آدرس: گنبد کاووس - خ 17 شهریور کدپستی: 4971846349
   شهرستان مینودشت
   دکتر مسعود مرجانی رئیس اداره 017 35220944 35220944
   آدرس: مینودشت ، خ پاسداران ، انتهای خیابان جمهوری کدپستی: 3984749816
   شهرستان علی آباد
   دکتر حسین ربانی رئیس اداره 017 34220913 34220913
   آدرس: علی آباد کتول - کمربندی - ابتدای خیابان مهدیه کدپستی: 1714449417
   شهرستان کلاله
   دکتر آرش شمالی رئیس اداره 017 35421700 35449193
   آدرس: کلاله - شهرک 50 دستگاه کدپستی: 3944349917
   شهرستان کردکوی
   دکتر محمود آقامحمدی رئیس اداره 017 34343543 34343543
   آدرس: کردکوی - میدان مرکزی کدپستی: 3716448816
   شهرستان بندرترکمن
   دکتر علی اکبر خاندوزی رئیس اداره 017 34429919 34429919
   آدرس: بندرترکمن - جنب سپاه پاسداران
   شهرستان آق قلا
   دکتر عبدالقاسم رحمانی رستمی رئیس اداره 017 34527766 34527388
   آدرس: آق قلا ، خ شهید رجائی ، کوچه آیت ، مجتمع درمانگاه امان محمدی کدپستی: 3434549316