• معرفی اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان

      مدیر کل: دکتر حسین زارعی
      پزشکی قانونی شهرستان گرگان از سال 1352 شروع به کار نموده و تا کنون خدمات شایانی در بررسی و معاینات بالینی و پزشکی و معاینات فوتی ارجاعی از مراجع قضائی ،انتظامی و سایر ادارات داشته است.در سال 1379 طی تفسیمات استانی ،مرکز پزشکی قانونی استان گلستان از پزشکی قانونی استان مازندران جدا گردیده و به صورت مستقل در خدمت مردم شریف استان می باشد. و در حال حاضر این اداره کل با 9 مرکز فعال در شهرستانهای گرگان، گنبد، مینودشت، کردکوی، ترکمن، کلاله، بندرگز، آق قلا در سطح استان ارائه خدمت می نماید.