• اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان
   اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر حسین زارعی
   مدیر کل
   گرگان، کمربندی، روبروی شهرک حافظ
   اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان
   تلفن : 32620302- 017
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *